Wensen/keuzes

 In de gesprekken die gevoerd worden om een uitvaart te regelen moeten er veel keuzes gemaakt worden: waar de opbaring, soort en tekst van de rouwkaart, op welke dag de uitvaart, inhoud van de afscheidsplechtigheid enz. enz.

Deze gesprekken lopen vaak vlotter en is er minder kans op verschil van mening, wanneer iemand zijn of haar wensen heeft verteld aan partner, kinderen en/of familie of deze wensen schriftelijk heeft vastgelegd.

Het is eenieder aan te bevelen om het onderwerp “sterven” bespreekbaar te maken en niet – hoe begrijpelijk ook – dit vooruit te schuiven.

 

 

 Voorbespreking

 Nadenken over onze eigen uitvaart doen wij liever niet en dat is heel begrijpelijk. Wij schuiven dit liever voor ons uit.

Toch kunnen bepaalde omstandigheden ons ertoe “dwingen” om er wel over na te denken.

Bijvoorbeeld omdat wij in korte tijd afscheid moeten nemen van enkele familieleden en/of goede vrienden, zeer aangrijpend en verdrietig.

Of als u of uw partner, na diverse onderzoeken, de diagnose krijgt dat u ernstig ziek bent en niet lang meer te leven heeft. Bijzonder heftig en intens verdrietig.

Sommigen kiezen ervoor om niet alleen met hun gezin/familie hierover te spreken, maar ook met een uitvaartverzorger. En niet alleen praten over hun eigen uitvaart, maar ook het schriftelijk vastleggen van zijn of haar wensen, om zo hun nabestaanden te ontzorgen.

Kostenbegroting

Wanneer in één gesprek of na enkele gesprekken de uitvaart is besproken, ontvangt u een kostenbegroting.

De hierop vermelde bedragen liggen vast en deze vindt u later dan ook terug op de factuur, die u gemiddeld 3 weken na de uitvaart ontvangt.

De enige kostenpost die variabel is: de consumpties.

Wat betreft koffie/thee/frisdrank en diverse andere (alcoholische) dranken wordt in rekening gebracht wat geserveerd is. Wanneer u bijvoorbeeld broodjes/sandwiches heeft besteld, wordt het bestelde aantal in rekening gebracht en niet wat geconsumeerd is. U krijgt dan meestal de mogelijkheid de overgebleven consumpties mee naar huis te nemen.

Bij een kostenbegroting voor een begrafenis kunnen bij de post “soort graf” verschillende bedragen vermeld staan. De keuze die een familie hierin maakt, is vaak emotioneel bepalend, maar is ook afhankelijk van de financiële mogelijkheden. De keuze voor een bepaald graf kan meestal ook enkele dagen na overlijden nog gemaakt worden.

 

Verzekeringen

Bij de bespreking van een uitvaart is het voor nabestaanden geruststellend wanneer zij constateren dat de gemaakte keuzes financieel verantwoord zijn. Men is goed verzekerd!

Het komt echter regelmatig voor dat nabestaanden ontdekken dat zij “niet goed verzekerd zijn” en dat heeft vaak tot gevolg dat gemaakte keuzes bijgesteld moeten worden: dan toch maar een algemeen graf, aula en koffiekamer dan maar korter huren, dan maar 1 bloemstuk (alleen van het gezin) enz.

Het “niet goed verzekerd zijn” kom ik vaak tegen wanneer er een naturapolis op tafel ligt: men denkt verzekerd te zijn voor een “compleet verzorgde uitvaart” en in de praktijk wordt alleen de dienstverlening vergoed die onder de voorwaarden van het pakket valt!

Sterker nog: voor de volgauto die in het pakket zit, maar waar u geen gebruik van maakt, ontvangt u geen compensatie/vergoeding, maar voor de 100 rouwkaarten die u nodig heeft, moet u bijbetalen, want er zitten “maar” 75 stuks in het pakket.

Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, adviseer ik u een kapitaalverzekering af te sluiten: uw nabestaanden krijgen dan geld uitgekeerd, waarmee zij eigen keuzes kunnen maken.

Hoe hoog moet deze verzekering dan zijn?

Ik adviseer u om – aan de hand van uw wensen – een kostenbegroting te laten opstellen. Aan de hand van deze begroting bepaalt u voor wel bedrag een verzekering afsluit (of aanvult).

Vastleggen van wensen

Wanneer u nagedacht heeft over uw uitvaart, de noodzakelijke schriftelijke en/of mondelinge informatie heeft gevraagd, een kostenbegroting aan de hand van uw wensen heeft laten opmaken en bent nagegaan of uw wensen ook in financieel opzicht kunnen worden uitgevoerd, is het wellicht goed om een wilsbeschikking op te stellen.

In deze wilsbeschikking, die u zelf kunt opstellen, staat uw uitvaart in grote lijnen beschreven. Hiermee ontzorgt u uw nabestaanden en kan het voor uzelf een geruststellende gedachte zijn dat uw uitvaart zal verlopen zoals u dat bij leven heeft gewenst.