Dag en nacht

Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar via telefoon, mail, whatsapp of via onze contactpagina.

Mag ik mij aan u voorstellen?

Bekijk hier ook mijn motivatie en werkwijze. Of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Dag en nacht
bereikbaar en beschikbaar
010 456 01 01
06 28474684

Na overlijden

Na de melding van overlijden maken wij een afspraak met de familie om de uitvaart te bespreken. Dit kan overdag, maar is ook mogelijk in de avonduren, of zelfs midden in de nacht!

Het is echt niet nodig dat de gehele uitvaart in één gesprek wordt geregeld, het is zelfs beter om per dag te bekijken wat de aandacht vraagt.

Op de eerste dag is het belangrijk dat de familie aangeeft waar de opbaring moet plaatsvinden: thuis of in een uitvaartcentrum en als de familie voorkeur heeft voor een bepaalde dag om deze zo snel mogelijk vast te leggen, zodat er een grotere kans is dat deze voorkeur door kan gaan. Nabestaanden krijgen al gauw de vraag van familie en vrienden: “Wanneer is de uitvaart?”

Het is goed om te bedenken dat de uitvaart binnen 6 werkdagen moet plaatsvinden, de dag van overlijden niet meegerekend. Om die reden is het goed dat een familie geen overhaaste beslissingen neemt. Na het bespreken van de uitvaart ontvangt u een kostenbegroting.

Wat kunt u zelf doen?

Het zelf doen van/assisteren bij de laatste verzorging (wassen en aankleden).

Het doen van aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden.

De tekst opstellen voor de rouwkaart en/of advertentie.

Het in overleg met een voorganger, predikant of pastoor samenstellen van een liturgie/tekstboekje.

Het schrijven en uitspreken van een in memoriam/levensloop.

Het bestellen van bloemen.

Het dragen van de kist in/uit de kerk of aula en op de begraafplaats.

Natuurlijk is het zo dat de uitvaartverzorger door de familie wordt gebeld om de uitvaart te regelen, maar dat kan en mag NOOIT betekenen dat de persoonlijke inbreng van de familie te weinig of geen ruimte krijgt!

Kostenbegroting

Wanneer in één gesprek of na enkele gesprekken de uitvaart is besproken, ontvangt u een kostenbegroting.

De hierop vermelde bedragen liggen vast en deze vindt u later dan ook terug op de factuur, die u gemiddeld 3 weken na de uitvaart ontvangt.

De enige kostenpost die variabel is: de catering.

Wat betreft koffie/thee/frisdrank en diverse andere (alcoholische) dranken wordt in rekening gebracht wat geserveerd is. Wanneer u bijvoorbeeld broodjes/sandwiches heeft besteld, wordt het bestelde aantal in rekening gebracht en niet wat geconsumeerd is. U krijgt dan meestal de mogelijkheid de overgebleven consumpties mee naar huis te nemen.

Bij een kostenbegroting voor een begrafenis kunnen bij de post “soort graf” verschillende bedragen vermeld staan. De keuze die een familie hierin maakt, is vaak emotioneel bepaald, maar is ook afhankelijk van de financiële mogelijkheden. De keuze voor een bepaald graf kan meestal ook enkele dagen na overlijden nog gemaakt worden.

Rouwkaart/advertentie

Wanneer men zegt dat elk leven uniek is, mag de familie dit ook laten uitkomen in de rouwkaart. Een boekje met voorbeeldteksten kan de noodzakelijke inspiratie geven, maar kan ook een “standaard rouwkaart” opleveren.

Zelfgekozen woorden en een foto van de overledene of een andere afbeelding maken de rouwkaart persoonlijk.

De tekst van de rouwkaart is ook vaak de tekst voor een advertentie, maar dit is niet vanzelfsprekend. Het kostenaspect kan hierbij een rol spelen. Overlijdensberichten in een dagblad, maar ook in een huis-aan-huisblad zijn niet goedkoop!

Aanpassen van de tekst kan een flinke besparing opleveren. Te denken valt aan: het weglaten van het gedicht van de rouwkaart of alleen vermelden van klein- en achterkleinkinderen i.p.v. alle namen.

Opbaring/keuze van een kist

Wanneer een familie kiest voor een thuisopbaring is het niet nodig om direct een kist uit te kiezen. De opbaring kan ook heel goed op bed of op een door ons meegebrachte opbaarplank. Na verzorging van het lichaam wordt dan een zogenaamde bedkoeling aangebracht.

Bij een thuisopbaring wordt elke dag gecontroleerd of de koeling goed werkt en de opbaring goed blijft. Het in de kist leggen van de overledene kan later plaatsvinden of zelfs pas op de dag van de uitvaart.

Bij opbaring in een uitvaartcentrum of wanneer de familie kist voor een thuisopbaring met kist is het kiezen van een kist wel direct noodzakelijk. Kort na een overlijden kan dit voor een familie erg confronterend zijn.

Bij de keuze van de kist adviseren wij u niet alleen te kijken wat u “mooi” vindt, maar ook goed te letten op de kosten.

Rouwvervoer

Wij hebben geen eigen wagenpark, maar ook voor het rouwvervoer werken wij samen met gespecialiseerde bedrijven met een ruim aanbod van rouw- en volgauto’s.

Rouwdienst/Afscheidsplechtigheid

Wanneer een familie kiest voor een kerkelijke uitvaart, dit kan zowel in een kerk als in een aula, zal de familie de inhoud van de dienst bespreken met de voorganger.

Bij een niet-kerkelijke uitvaart bepaalt de familie zelf de inhoud van de plechtigheid. Vaak is dit een combinatie van toespraken en muziek. Het komt steeds vaker voor dat er ook een fotopresentatie is.

Het is voor veel families heel moeilijk om te bepalen hoelang de plechtigheid zal gaan duren, maar toch is het belangrijk dat u de tijd neemt voor het afscheid.

Begraven of cremeren?

De meest ingrijpende keuze die nabestaanden moeten maken: kiezen wij voor een begrafenis of voor een crematie? Vaak is deze keuze al gemaakt: “Wij zijn principieel voor begraven!” of “Onze familie kiest altijd voor crematie!”

Om weloverwogen te kunnen kiezen voor begraven of cremeren is het van groot belang om zich te oriënteren op een (natuur)begraafplaats of in een crematorium, tijdens een Open Dag.

Zo krijgt u wellicht antwoord op diverse vragen:

  • Wat voor soort graven zijn er?
  • Hoelang blijft een graf bestaan?
  • Kan ik de termijn van het graf altijd verlengen?
  • Kan ik zelf de locatie van het graf bepalen?
  • Hoeveel belangstellenden kunnen er in de aula/koffiekamer?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor catering?
  • Welke asbestemmingen zijn mogelijk?
  • Wat zijn de tarieven?

Dragers

Wanneer nabestaanden wensen dat dragers de kist begeleiden, doen wij een beroep op dragersvereniging Maasmond uit Vlaardingen, die de haar opgedragen werkzaamheden bijzonder stijlvol en deskundig verricht.

Ook is het vaak mogelijk dat de familie zelf de kist rijdt/draagt: rijden met gebruikmaking van een zogenaamde rijdende baar of het zelf dragen op de schouder. Voor het schouderen is het wel belangrijk de gang van zaken van tevoren kort door te nemen, onder andere een indeling naar lengte te maken en – logisch – gelijk beginnen.

Zelf dragen is niet altijd of maar ten dele mogelijk bij begraafplaatsen die het zelf dragen niet toestaan of de aanwezigheid van tenminste 2 officiële dragers verplicht stellen.

Dag en nacht
bereikbaar en beschikbaar
010 456 01 01
06 28474684