Dag en nacht

Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar via telefoon, mail, whatsapp of via onze contactpagina.

Mag ik mij aan u voorstellen?

Bekijk hier ook mijn motivatie en werkwijze. Of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Dag en nacht
bereikbaar en beschikbaar
010 456 01 01
06 28474684

Wensen/keuzes

In de gesprekken die gevoerd worden om een uitvaart te regelen, moeten er veel keuzes gemaakt worden: waar de opbaring, soort en tekst van de rouwkaart, op welke dag de uitvaart, inhoud van de afscheidsplechtigheid enz. enz.

Deze gesprekken lopen vaak vlotter en is er minder kans op verschil van mening wanneer iemand zijn of haar wensen heeft verteld aan partner, kinderen en/of familie of deze wensen schriftelijk heeft vastgelegd.

Het is eenieder aan te bevelen om het onderwerp “sterven” bespreekbaar te maken en niet – hoe begrijpelijk ook – dit vooruit te schuiven.

Voorbespreking

Nadenken over onze eigen uitvaart doen wij liever niet en dat is heel begrijpelijk. Toch kunnen bepaalde omstandigheden ons ertoe “dwingen” om er wel over na te denken. Bijvoorbeeld omdat wij in korte tijd afscheid moeten nemen van familieleden en/of goede vrienden, zeer aangrijpend en verdrietig. Of als u of uw partner, na diverse onderzoeken, de diagnose krijgt dat u ernstig ziek bent en niet lang meer te leven heeft.

Sommigen kiezen ervoor om niet alleen met hun gezin/familie hierover te praten, maar ook met een uitvaartverzorger. En niet alleen praten, maar ook het schriftelijke vastleggen van wensen, om zo hun toekomstige nabestaanden te ontzorgen.

Na een voorbespreking of een verzoek om informatie ontvangt u – geheel vrijblijvend – een kostenbegroting.

Verzekeringen

Bij de bespreking van een uitvaart is het voor nabestaanden geruststellend wanneer zij constateren dat de gemaakte keuzes financieel verantwoord zijn. Men is goed verzekerd!

Het komt echter regelmatig voor dat nabestaanden ontdekken dat zij “niet goed verzekerd zijn” en dat heeft vaak tot gevolg dat gemaakte keuzes bijgesteld moeten worden: dan toch maar een algemeen graf, aula en koffiekamer dan maar korter huren, dan maar één bloemstuk (alleen van het gezin) enz.

Het “niet goed verzekerd zijn” kom ik vaak tegen wanneer er een naturapolis op tafel ligt: men denkt verzekerd te zijn voor een “compleet verzorgde uitvaart” en in de praktijk wordt alleen de dienstverlening vergoed die onder de voorwaarden van het pakket valt!

Sterker nog: voor de volgauto die in het pakket zit, maar waar u geen gebruik van maakt, ontvangt u geen compensatie/vergoeding, maar voor de 100 rouwkaarten die u nodig heeft, moet u bijbetalen, want er zitten “maar” 75 stuks in het pakket.

Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, adviseer ik u een kapitaalverzekering af te sluiten: uw nabestaanden krijgen dan geld uitgekeerd, waarmee zij eigen keuzes kunnen maken.

Hoe hoog moet deze verzekering dan zijn?

Ik adviseer u om – aan de hand van uw wensen – een kostenbegroting te laten opstellen. Aan de hand van deze begroting bepaalt u voor welk bedrag u een verzekering afsluit (of aanvult).

Vastleggen van wensen

Wanneer u nagedacht heeft over uw uitvaart, de noodzakelijke schriftelijke en/of mondelinge informatie heeft gevraagd, een kostenbegroting aan de hand van uw wensen heeft laten opmaken en u heeft bekeken of uw wensen ook in financieel opzicht kunnen worden uitgevoerd, is het wellicht goed om een wilsbeschikking op te stellen.

In deze wilsbeschikking, die u zelf kunt opstellen, staat uw uitvaart in grote lijnen beschreven. Hiermee ontzorgt u uw nabestaanden en kan het voor uzelf een geruststellende gedachte zijn dat uw uitvaart zal verlopen zoals u dat bij leven heeft gewenst.

Dag en nacht
bereikbaar en beschikbaar
010 456 01 01
06 28474684